Welkom op de Website van ARBO CONSULT.

Op deze site treft u uitgebreide informatie over ARBO CONSULT aan. Ook is er allerhande informatie op het gebied van arbeidsomstandigheden en zijn er relevante links naar andere websites.

ARBO CONSULT is tot nu toe de enige Arbo-dienst in Curaçao. Tevens bevindt zich op Bonaire een dependance, waar op wekelijkse basis en op afspraak diensten worden verricht. ARBO CONSULT adviseert inzake:
  • Gezondheidsaangelegenheden en verzuim van werknemers
  • Arbeidsomstandigheden
  • Veiligheidsaangelegenheden
  • Welzijnsaspecten in de arbeidssituatie

Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team bestaande uit: bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, psycholoog en arbeidshygiënisten. Er worden diverse diensten en producten op het gebied van de Arbozorg aangeboden. ARBO CONSULT is gehuisvest in moderne en goed geoutilleerde gebouwen aan de Bethencourtstraat z/n te Brievengat in Curaçao en heeft op Bonaire haar kantoor aan de Kaya Irlanda 7D.