LINKS

NVAB Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde.
NCVB Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
TOXIC.NL Alles over gevaarlijke stoffen.
THUISARTS.NL Thuisarts geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte
NEWHEALTH COLLECTIVE Zit je niet lekker in je vel en wil je er nu wat aan doen?
PSYCHISCHE GEZONDHEID Psychowijzer biedt heldere en betrouwbare informatie over psychische gezondheid en psychische problemen
NIBUD - Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting: Het NIBUD doet onderzoek en geeft informatie over de inkomsten en uitgaven van huishoudens
CHV
Curacaosche Huisartsen Vereniging
OSHA-EU Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.
NSPOH Netherlands School of Public and Occupational Health.
TNO Arbeid Dienstverlenende organisatie voor bedrijfsleven en overheid die kennis ontwikkelt en toepast inzake en toepast inzake complexe arbeidsvraagstukken in Nederland.
NVvA Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygienisten.
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging.
AIHA American Industrial Hygiene Association.
OSHA Occupational Safety and Health Administration (USA).
ABIH American Board of Industrial Hygiene.
ACGIH American Conference Governmental Industrial Hygienists.
NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (USA).
CCOHS Canadian Center for Occupational Health and Safety.
NOHSC The National Occupational Health and Safety Commission (null, Australie).
IOHA International Occupational Hygiene Association.
WHO World Health Organization.
PAHO Pan American Health Organization (Regional kantoor WHO in de Verenigde Staten).
ILO International Labour Organization.
HFES Human Factors and Ergonomics Society.
ASSE The American Society of Safety Engineers.

VOLKSGEZONDHEID INSTITUUT CURACAO - DE ZORGKAART 2016, (PDF)
VOLKSGEZONDHEID INSTITUUT CURACAO - DE ZORGKAART 2017, (PDF)
Stacks Image 6874